top of page

מחיר למשתכן

 • מה זה מחיר למשתכן?
  זוהי תוכנית חדישה בה יש שינוי מהותי בשיטת שיווק הקרקעות. בעבר זכו בקרקעות אלו שהציעו את המחיר הכי גבוה. כיום המגרשים משווקים למי שיציע את המחיר הכי נמוך (למ"ר לדירה) לפי הסטנדרטים שקבע משרד הבינוי והשיכון.
 • מתי אפשר למכור את הדירה?
  מי שרכש דירה במסגרת התוכנית מחיר למשתכן יוכל למכור את דירתו לאחר 5 שנות מגורים מהרגע שהתקבל טופס 4 או 7 שנים ממועד ההגרלה בה זכה בדירה. במידה שרוצים למכור את הדירה לפני צריך להגיש בקשה לועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון. ניתן להשכיר את הדירה בכל עת.
 • איזה דירות יש בתוכנית?
  בתוכנית דירות הנמצאות בבניין מעל 2 קומות, שיש בו לפחות 6 דירות.​
 • מי זכאי להרשם לתוכנית?
  למי שאין דירה ולא היתה דירה ב 6 השנים האחרונות. זוגות בכל גיל ויחידים מעל גיל 35. >> כל הפרטים על מי זכאי בתוכנית מחיר למשתכן
 • איך אפשר להיכנס לתוכנית?
  אפשר להוציא אישור באינטרנט. ניתן גם לפנות לאחת מהחברות המטפלות בהרשמה: אלונים, מילגם או עמידר. >> למידע מפורט על התוכנית
bottom of page